石家庄Çл»³ÇÊÐ

石家庄装修装饰家居行业网站

六个方法教你鉴别好壁纸 在家庭装修中,壁纸是一种很受人们喜欢的装饰材料。和其它材料相比,壁纸的种类繁多,色彩多样,风格各异,能够轻松打造个性化的装修风格。但是,一些劣质的壁纸表面上看去色彩艳丽,实际上却在散发甲醛一类的化学气体污染家庭环境。

 • 石家庄装饰网帮你省钱
 • 招标0成本
 • 家
 • 团购会
 • 好装知时节
 • ×îÐÂÍŹº»î¶¯
¸ü¶à

±¨Ãû½ØÖ¹£º

¼¯ºÏʱ¼ä£º

»î¶¯µØÖ·£º

 • ¹«¸æÀ¸
¸ü¶à
ÄúÀ´ÍíÁË ÇÀ¿ÕÁË£¡
ÇÀ¹º É̳ǼÛ
£¤
ÕÛ¿Û
ÕÛ
½ÚÊ¡
£¤
F1 ·¢Õбꡢ¿´¹¤µØÃâ·ÑÁ¿·¿|Éè¼Æ|Ãâ·Ñ3Ì×·½°¸Ñ¡Ôñ
1.ÒµÖ÷·¢²¼Õбê 2.×°ÐÞ¹«Ë¾Õбê 3.ÒµÖ÷ÆÀ±ê 4.Ç©¶©ºÏͬ£¬¿ª¹¤
 • ÇøÓò
 • СÇø
 • ·¿ÐÍ
 • Ãæ»ý
 • ÀàÐÍ
 • Ô¤Ëã
 • ·¢²¼Ê±¼ä
 • ״̬
 • ¸ü¶à
 • 长安区
 • 保利花园
 • 二室两厅
 • 95©O
 • 半包
 • 4万-6万
 • 2015-09-30
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 新华区
 • 星河御城
 • 二室两厅
 • 101©O
 • 半包
 • 2万-4万
 • 2014-09-27
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 桥西区
 • 龙渊福邸
 • 三室两厅
 • 141©O
 • 全包
 • 6万-8万
 • 2014-09-20
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 裕华区
 • 健身会所
 • 五室及以上
 • 1000©O
 • 全包
 • 19万以上
 • 2014-09-11
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 长安区
 • 奥北公元
 • 二室两厅
 • 95©O
 • 半包
 • 2万-4万
 • 2014-09-06
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 长安区
 • 和平时光
 • 三室两厅
 • 116©O
 • 全包
 • 4万-6万
 • 2014-09-03
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 新华区
 • 幸福里小区
 • 一室两厅
 • 50©O
 • 半包
 • 2万以下
 • 2014-08-29
 • 招标中
 • [ÏêÇé]
 • 长安区
 • 瑞城小区
 • 三室两厅
 • 133©O
 • 全包
 • 8万-10万
 • 2014-08-27
 • 招标中
 • [ÏêÇé]

F2 ÕÒ¹«Ë¾¡¢ÕÒÉè¼Æ¹«¿ª|͸Ã÷|¸ü¶àÑ¡Ôñ

F3 ÕÒÉ̼ҡ¢¹º½¨²Ä»õÕæ|¼Ûʵ|±£ÕÏ
F4 ¿´°¸Àý¡¢Ñ§×°ÐÞ·ÖÏí|¾­Ñé|ѧϰ